virtual toy chestaction figure dioramas


Virtual Toy Chest's
Onegai Teacher ArchiveBanpresto, Good Smile Co., Kotobukiya, Sega, Yamato produced several PVC statues based on Onegai (Please) Teacher.

Banpresto checklist
 • Karen in Christmas Outfit Grabber Prize
 • Miina in Christmas Outfit Grabber Prize
 • Mizuho in Christmas Outfit Grabber Prize
 • Morino Ichigo in yellow dress 1/6 scale pvc


Good Smile Checklist
 • Karen 1/4 Scale Soft Vinyl figure
 • Karen Onodera in Blue Bikini 1/8 scale
 • Miina 1/4 Scale Soft Vinyl figure
 • Miina Miyafugi PVC statue with T Shirt
 • Mizuho Kazami Desert Time PVC Statue
 • Mizuho Kazami sitting Eating PVC Statue
 • Mizuho Kazami lying down PVC Statue


Kotobukiya
 • Miina Miyafugi PVC statue in Yellow Bikini


Sega Ichigo sitting wearing Orange Bikini Ichigo sitting wearing Pink Bikini Ichigo sitting wearing White Bikini

Yamato 1/6 scale PVC statue checklist
 • Mizuho Kazami green bikini
 • Mizuho Kazami red bikini
 • Mizuho in Space Suit
 • Mizuho Sitting
 • Mizuho in Black Wedding Dress
 • Mizuho in Pink Wedding Dress
 • Mizuho in White Wedding Dress

Copyright 2007 Virtual Toy Chest
All rights reserved.